1. Úvodní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.obleckypejsci.cz na území ČR, pokud tomu není uvedeno jinak. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
 • Provozovatel obchodu: Jaroslava Nedomová, Rokycanova 279/18, 130 00 Praha 3
 • Mob.: +420 605 762 273
 • IČ: 707 57 313
 • ŽL: čj. ŽO/0708/JČ vydaný úřadem městské části Praha 3
 • Neplátce DPH
 • Nevlastníme kamennou prodejnu.
 • Registrační oznámení č. 00047593/001 ze dne 6. 6. 2013 bylo zapsáno do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů.

2. Objednání zboží a služeb

 • V našem e-shopu www.obleckypejsci.cz můžete elektronicky nakupovat přímo z pohodlí Vašeho domova. Objednávat si můžete pomocí nákupního košíku přes e-shop, telefonicky či emailem. Zavazujeme se, že našim odběratelům budeme dodávat zboží v perfektním stavu.
 • Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem potvrzení ze strany prodávajícího (potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem). V případě nejasností Vás budeme kontaktovat.
 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých povinných údajů a náležitostí formuláře podle vzoru.
 • Všechny ceny zboží jsou konečné. Nejsme ptátci DPH. Šijeme a prodáváme oblečky pro malé pejsky, které si i sami navrhujeme. V případě, že Vám nebude vyhovovat některá z uvedených velikostí, můžete si u vybraných oblečků určit velikost přímo dle rozměrů vašeho pejska. V tomto případě je však dodací lhůta 5 pracovních dní a účtováno 20% příplatek z aktuální ceny.
 • Oblečky šité na míru pejska pouze při platbě předem. Nelze zaslat na dobírku.
 • Dárkové poukazy:
 • Dárkový poukaz můžete uplatnit na nákup zboží z celého sortimentu na e-shopu obleckypesjci.cz a to dokonce opakovaně až do vyčerpání hodnoty dárkového poukazu.
 • Dárkový poukaz lze uplatnit i na náklady na dopravu.
 • Dárkový poukaz nelze vyplatit v hotovosti.
 • Dárkový poukaz lze uplatnit i na zlevněné zboží.
 • Limitem je jen datum platnosti poukazu. Platnost poukazu je 6 měsíců od data vystavení.
 • Dárkový poukaz Vám bude zaslán po jeho uhrazení (bankovním převodem na účet) v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
 • Dárkový poukaz obsahuje unikátní kód, který zadáte v košíku v 1. kroku objednávky.

3. Zrušení objednávky

 • Každou objednávku můžete do 60 minut od objednání zrušit telefonicky (605 762 273) nebo e-mailem (objednavky@obleckypejsci.cz) bez udání důvodů.

4. Dodací lhůta

 • Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky. Zboží, které máme na skladě, expedujeme následující pracovní den ode dne potvrzení objednávky, není-li uvedeno jinak. Zakoupené zboží expedujeme hned po připsání částky na náš účet. Neodpovídáme za zpoždění dodávky z důvodů zdržení ze strany dopravce.
 • Pokud dojde ke zpoždění dodací lhůty, budeme vás neprodleně informovat o jejím prodloužení. V den, kdy bude zboží odesláno, Vás budeme kontaktovat e-mailem.
 • Pokud zákazník odmítne převzít zásilku (nevyzvedne ji na poště i když je informován o uložení zásilky) prodávající má v tomto případě nárok na úhradu nákladů spojenou s odesláním a vrácením zásilky a bude ji po kupujícím vymáhat.
 • Pokud je zboží vráceno dopravcem jako nedoručitelné v důsledku špatně uvedené adresy v objednávce, považuje se takto vrácená zásilka za zboží, které bylo odmítnuto zákazníkem a platí pro něj stejná pravidla jako u nevyzvednutí zásilky.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodů (toto se však nevztahuje na zboží šité na míru pejska - vlastní velikost). Odstoupení od kupní smlouvy se řídí těmito podmínkami:
 • Před vrácením zboží vyplňte, prosím, reklamační formulář umístěný na webových stránkách www.obleckypejsci.cz/reklamacni_rad nebo zašlete e-mail na reklamace@obleckypejsci.cz s uvedením čísla objednávky a názvu reklamovaného produktu.
 • Při odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů má kupující povinnost vyplnit reklamační formulář, který bude obratem potvrzen bez zbytečného odkladu.
 • Kupující zboží zašle doporučeně na své náklady prostřednictvím některého z přepravců např. Česká pošta na adresu: Jaroslava Nedomová, Rokycanova 279/18 Praha 3, PSČ 130 00.
 • Zboží musí být odesláno k prodejci nepoškozené, neprané, s neodstraněnými etiketami a bez známek užívání či opotřebení.
 • Vrácená částka se bude rovnat částce, kterou kupující zaplatil za zboží i s cenou dopravy. Pokud kupující vrací jen část objednaného zboží, bude mu vrácena částka pouze za vrácené zboží bez ceny dopravy. Tato částka bude kupujícímu odeslána buď bankovním převodem nebo poštovní složenkou. V případě vrácení platby poštovní složenkou bude vrácená částka snížena o poplatky vztahující se na tyto služby dle platného sazebníku České pošty.
 • Termín vrácení peněz je nejpozději do 14 dnů po odstoupení od smlouvy.

6. Výměna zboží

 • Zákazníkovi umožníme výměnu zboží do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu (toto se však nevztahuje na zboží šité na míru pejska - vlastní velikost).
 • Pokud se rozhodne pro výměnu, je nutné dodržet tyto základní podmínky:
 • - zboží musí být odesláno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí zásilky, nebo musí být zasláno do této lhůty písemné oznámení na naši e-mailovou adresu uvedenou v kontaktech a zboží musí být odesláno následující pracovní den od odeslání tohoto oznámení na Vaše náklady,
 • - zboží musí být kompletní, neporušené, nepoužité, opatřené etiketami, schopné dalšího prodeje,
 • - zásilka musí obsahovat originál faktury a písemnou žádost o výměnu zboží, kde bude uvedeno, jaké zboží zákazník požaduje při výměně ( název, číslo produktu a počet kusů),
 • - zboží nesmí být zasláno na dobírku, v takovém případě nebude převzato,
 • - zboží zasílejte na výše uvedenou adresu provozovatele.
 • Zásilku ve vlastním zájmu pošlete jako doporučený balík s pojištěním na hodnotu zboží (v případě ztráty, nebo znehodnocení balíku si ho budete moci s podacím lístkem na poště vyreklamovat).
 • Po přezkoumání neporušenosti zboží bude uskutečněna výměna zboží. Vyměněné zboží Vám bude odesláno na Vaši adresu za cenu poštovného uvedeného v sekci Doprava.
 • Vyměněné zboží bude předáno dopravci do 5 pracovních dnů.
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemůžeme bohužel akceptovat požadavek na výměnu zboží a zboží bude vráceno zpět.

7. Cena dopravy

 • Ceník dopravy je k dispozici na tomto webu v sekci Doprava.

8. Záruka a reklamace

 • Na zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců, která začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a viz. Reklamační řád (v našem zájmu v co nekratším termínu).

9. Rozpor s kupní smlouvou (dle občanského zákoníku)

 • (stav, kdy věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou)
 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 • Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

10. Ochrana osobních údajů

 • Prodej obchodu se řídí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Všechna poskytnutá osobní data zákazníků jsou použita k vyřízení objednávky a nejsou poskytována třetím osobám. Výjimku tvoří externí přepravní služby.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Veškeré údaje získané od zákazníků naše společnosti užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti.

11. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Kupující okamžikem potvrzení objednávky dává souhlas s obchodními podmínkami. V případě, že tyto obchodní podmínky neupravují vztah kupujícího a prodávajícího, pak se řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.